RESTAURATIES

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560


Bij restauraties van monumenten (rijks en gemeentelijk) moet met veel zaken rekening worden gehouden. De cultureel historische waarden dienen gerespecteerd te worden. Ook mag een restauratie niet doorslaan naar "nieuwbouw". Volgens de huidige opvattingen moet de historie van het gebouw zichtbaar zijn en blijven. De restauratie moet dus het respect voor de historie worden uitgevoerd. Wij adviseren u graag hierbij.