NULMETING / BOUWEXPLOOT

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560

In het kader van bouwplannen is het verstandig om van de belendende percelen een zogenaamde “nulmeting” op te laten stellen. Hierbij wordt van de belendende panden een bouwkundige opname gemaakt om de huidige staat van onderhoud en bouwkundige staat vast te leggen. Dit wordt gedaan aan de hand van foto’s en een beschrijving van het betreffende pand.

Een nulmeting wordt liefst circa een maand voor start van de bouwwerkzaamheden opgesteld.

Deze werkzaamheden kunnen door dba advies verzorgd worden voor zowel de eigenaar/aannemer van het perceel/pand waar gebouwd/verbouwd wordt, als voor de eigenaren van het belendende pand.

Indien de nulmeting voor de eigenaar van een belendend pand wordt opgesteld, zal door dba advies tevens een bouwexploot worden verzonden aan de eigenaar en/of aannemer van het pand waar de bouwactiviteiten zullen worden uitgevoerd.