BOUWGESCHILLEN

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560

In samenwerking met gespecialiseerde advocaten wordt door dba advies gezocht naar een voor partijen bevredigende oplossing van gerezen bouwgeschillen.

Te denken valt hierbij aan opleveringsgebreken die onvoldoende worden aangepakt door de betrokken uitvoerende bedrijven.

Daarnaast kunnen na oplevering verborgen gebreken aan het licht komen. Door de opgebouwde expertise kan dba advies hiervan een rapport opstellen waaruit blijkt wat de mogelijke oorzaak is (oorzaken zijn) van het gebrek en welke voorzieningen getroffen moeten worden om het gebrek op te heffen.

dba advies biedt eveneens ondersteuning bij overheidsprocedures in het kader van een voornemen van een “last onder dwangsom” door de lokale overheid. Aangezien dergelijke procedures ook een juridische kant hebben, wordt door dba advies met name het bouwkundige gedeelte hiervan behartigd, terwijl door een gespecialiseerde advocaat het juridische deel wordt verzorgd.