BOUWADVIES

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560

dba advies is sinds 1984 actief voor het ontwikkelen en renoveren van bestaande panden.

Ons werkgebied betreft in hoofdzaak Amsterdam e.o.


Via de renovatie van particuliere huurwoningen werd in de loop der jaren ruime expertise opgebouwd op het gebied van funderingsherstel, kelderbouw, restauratie en woningaanpassingen.

Hierbij wordt aan onze opdrachtgevers een zo compleet mogelijk pakket aan ondersteuning aangeboden van advies, ontwerp, vergunningen, bestek, aanbesteding, bouwbegeleiding tot en met oplevering.

Uiteraard kan ook voor een deelopdracht van het totaalpakket gekozen worden.


De bouwkundige advieswerkzaamheden bestaan uit:

  • Het opstellen van het voorlopig/definitief plan aan de hand van het pakket van wensen van de opdrachtgever en de bouwkundige opnamen;
  • Het verzorgen van alle noodzakelijke vergunningen;
  • Het opstellen van werkomschrijving/bestek;
  • Het aanvragen van offertes (aanbesteding), prijsonderhandelingen met de aannemer en het opstellen van de opdracht (gunningsbrief);
  • Het verzorgen van de bouwbegeleiding bij de uitvoering;
  • De oplevering, nacontrole opleverpunten en het opstellen van de projectafrekening, inclusief meer- en minderwerk.


Voor zeer gespecialiseerde werkzaamheden beschikt dba advies over een goed netwerk. Onder andere de volgende disciplines worden door ons, voor u, transparant en deskundig aangestuurd: geotechniek (bij funderingswerkzaamheden), milieukunde (bodem en asbest), constructietekeningen en berekeningen en energielabeling.


Onze opdrachtgevers zijn: particulieren, VvE’s, coöperaties en stichtingen en vastgoed beleggers/beleggingsfondsen.