BOUWKUNDIG ADVIESBURO

✉️ advies@dba-amsterdam.nl  📞 +31(0)20 6626560


Bouwkundig Adviesburo dba advies is opgericht in 1984.

Sinds de oprichting heeft het dba advies zich steeds meer gespecialiseerd in het ontwikkelen en begeleiden van bouwplannen voor particuliere woningeigenaren. Hierbij valt te denken aan het opheffen van achterstallig onderhoud, inclusief funderingsherstel tot met het luxe upgraden van bestaande woningen al dan niet met uitbreidingen aan de achtergevel of het realiseren van een extra bouwlaag.

Ook voor Verenigingen van huiseigenaren (VvE’s)kan dba advies de uitvoering van werkzaamheden inhet kader van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP), al dan niet in combinatie met verduurzaming, begeleiden.

Daarnaast is er expertise opgebouwd op het gebied van splitsingen, omzetten naar onzelfstandige woonruimte.

dba advies kan ook uw partner zijnbij bouwgeschillen. Hierbij wordt met gespecialiseerde advocaten op het gebied van Bouw en Onroerend goed recht samengewerkt.ALGEMENE VOORWAARDEN

Als leveringsvoorwaarden hanteert dba advies de "DNR2011". Hierinis de juridische verhouding vastgelegd tussen opdrachtgever en dba advies. Ook het honorarium wordt overeenkomstig de DNR2011 berekend.

Werkzaamheden die dba advies niet zelf uitvoert zoals constructies, milieurapportages, asbestinventarisatie etc. worden door daartoe gespecialiseerde en gecertificeerde bureaus uitgevoerd. dba advies houdt de controle op deze werkzaamheden.